Verslag Jaarvergadering 2018 Nivon Beverwijk

21 maart 2018 in gebouw Tropica te Heemskerk

 

Aanwezig: 19 leden

 

Afwezig met bericht: Fer Polder, Cees Veth, Ben Harmes, Anneke en Roel Holwerda, Jan Zweerus, Leny Visser, Kier Heek.

1. Opening

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 

3. Verslag jaarvergadering 2016

 

4. Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen

 

5. Financiële verslaglegging van de penningmeester

 

6. Verslag en samenstelling van de kascommissie

 

7. Nabeschouwing over bestuursbeleid 2017

 

8. Bestuurssamenstelling

 

9. Beleid 2017 – 2018

 

10. Rondvraag

 

11. Jubilarissen

 

12. Sluiting

 

Na de pauze: Straatkinderen in Kathmandu

Traditiegetrouw wordt de avond van de jaarvergadering besloten met een presentatie over een lovenswaardig initiatief uit onze samenleving. Deze keer was de beurt aan de stichting Straatkinderen in Kathmandu bij monde van initiatiefnemer Lies Vink en haar rechterhand Gerda Oosting. Lies stichtte een kleinschalige opvang voor kansloze straat- en weeskinderen in Kathmandu (Nepal). Hier worden aan hun lot overgelaten kinderen opgevangen en voorbereid op een goede toekomst. Ontroerend om te zien hoe zwaar verslaafde zwervertjes en zwerfstertjes met liefde, aandacht en verzorging kunnen veranderen in levenslustige tieners. Zeer terecht kwam na de lezing de collectebus op tafel, die goed gevuld aan Lies en Gerda werd overhandigd. Voor wie meer wil weten:

www.straatkinderenvankathmandu.nl